Olaf de Bruijn blikt terug op het afgelopen jaar

‘Trots op de manier waarop auto’s en batterijen duurzaam worden gerecycled’

Olaf de Bruijn is trots op de wijze waarop autorecycling in Nederland is ingevuld en de richting die voor autobatterijen is ingeslagen. “Autorecycling staat als een huis en ARN is een geoliede organisatie. Samen met alle recyclingpartners is opnieuw een recyclingprestatie van 98,7% behaald. Op het gebied van autobatterijrecycling hebben we deelgenomen aan veelbelovende initiatieven om alle ontwikkelingen te volgen. Ook op dat gebied zetten we met elkaar grote stappen.”

Inhoudsopgave

In 2022 heeft binnen ARN een directiewissel plaatsgevonden. Ingrid Niessing is in april opgevolgd door Paul Dietz. “We zijn Ingrid zeer erkentelijk voor haar enorme inzet én voor de resultaten die zij heeft geboekt. Dankzij haar bijdrage is er een stabiele basis, waar Paul soepel is ingestapt. Vanuit het bestuur hebben we er alle vertrouwen in dat hij met al zijn ervaring ARN naar de volgende fase kan brengen. Paul kan de belangen van stakeholders goed inschatten en weet deze belangen bij elkaar te brengen. Dit was ook goed zichtbaar tijdens het jaarlijkse congres. De ARN Relatiedag was absoluut een succes en heeft een positieve evaluatie van alle deelnemers gekregen”, aldus De Bruijn.

“Samen met alle recyclingpartners is opnieuw een recyclingprestatie van 98,7% behaald”

Olaf de Bruijn

ARN als facilitator

Op het gebied van autorecycling heeft ARN de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet als facilitator. “Daarbij past het niet om zelf actief te zijn in de keten”, zegt de Bruijn. “De overdracht van de PST-fabriek in Tiel in 2020 is hier een belangrijk voorbeeld van. In 2022 is ook gestart met de eigendomsoverdracht van de droogleginstallaties. Deze waren in bruikleen bij de autodemontagebedrijven en komen nu in hun eigendom. Daarmee kan de gebruiker van deze apparatuur eigen keuzes maken voor service en onderhoud aan dit bedrijfsmiddel. ARN blijft de inzameling van de vloeistoffen regelen. Het project van eigendomsoverdracht is grondig voorbereid en zal naar verwachting in de loop van 2023 worden afgerond.”

Deelname samenwerkingsverbanden om batterij-ontwikkelingen te volgen

ARN ondersteunt bedrijven bij de inzameling en recycling van afgedankte autobatterijen. Het aantal ingezamelde lithium-ion batterijen zal de komende jaren fors toenemen als gevolg van het grotere aandeel elektrische en hybride voertuigen. “Samen met opleidingsinstituut Innovam is een training voor de veilige demontage van autobatterijen ontwikkeld. Daarnaast is er het afgelopen jaar geïnvesteerd in gereedschap waarmee bedrijven op veilige wijze batterijen kunnen demonteren. Het bestuur heeft financiële ruimte gecreëerd om de verdere ontwikkeling van de sector te stimuleren. De nadere uitwerking van deze zogenaamde stimuleringspremie vindt plaats in 2023.”

Nieuwe Europese wetgeving

De Bruijn: “Vanuit duurzaamheidsdoelen zal het hergebruik van materialen de komende jaren toenemen. Autofabrikanten spelen hierin in toenemende mate zelf een rol. Actuele Europese regelgeving verplicht het gebruik van gerecycled materiaal in nieuwe autobatterijen. Dit zal leiden tot verschuivingen in de businesscase, die op zijn beurt nieuwe recyclingtechnologieën zal stimuleren. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van batterijen razendsnel gaan, is het van belang om deel te nemen in verschillende samenwerkingsverbanden. Dat heeft ARN gedaan, bijvoorbeeld als deelnemer in groeifondsvoorstellen en als partner voor het recyclingdeel in het Battery Competence Cluster [BCC].”

Eerlijk speelveld

Met de komst van de Algemeen verbindend verklaring wordt sinds 30 april 2021 op alle auto’s die een Nederlands kenteken krijgen een recyclingbijdrage geheven. “Het is van belang om dit gelijke speelveld ook aan de achterzijde van de keten goed geregeld te hebben. De plannen die in 2022 zijn gemaakt om het keurmerk KwaliteitsZorg Demontage [KZD] te koppelen aan de erkenningsregeling van de RDW voorkomt dat autodemontagebedrijven elkaar beconcurreren ten koste van het milieu. De uitwerking hiervan heeft in 2023 nadrukkelijk de aandacht. Hiermee werken we aan een eerlijker speelveld”, besluit De Bruijn.

Deel dit artikel:
Verder lezen