Behaalde prestaties

Key data autobatterijen

Het aantal batterijen dat door autodemontagebedrijven en dealerbedrijven wordt aangeleverd is in 2022 per saldo niet gegroeid. Wel steeg het aantal verwerkte modules in het afgelopen jaar snel; met 3.940 modules was er sprake van ruim een vervijfvoudiging ten opzichte van 2021.

Inhoudsopgave

Onder regie van ARN heeft de keten in 2022 113.282 kg batterijen en batterijmodules verwerkt. De batterijen die ARN inzamelt kunnen voor een andere toepassing een tweede leven krijgen of voor materiaalterugwinning naar een recyclingbedrijf worden afgevoerd. In 2022 heeft 27.264 kg een tweede leven gekregen (in 2021 nog 60.072 kg). 86.018 kg batterijen is afgevoerd voor materiaalrecycling (in 2021 59.465 kg).

Er wordt veel zorg besteed aan veilige opslag en transport van batterijen. In 2022 was 7% van de batterijen en modules transportonzeker. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een auto betrokken is geweest bij een ongeval. Voor de omgang met dergelijke batterijen en modules zijn strikte procedures noodzakelijk.

De activiteiten voor de recycling van batterijen worden gefinancierd vanuit het fonds beheerbijdrage batterijen, dat is opgenomen in de Stichting Autobatterij Recycling.

Key data autobatterijen

20222021
Aantal batterijen verwerkt495546
Aantal modules verwerkt3.940758
Aantal kg verwerkt113.282 kg127.537 kg
Aantal kg naar 2nd use27.264 kg68.072 kg
Aantal kg naar recycling86.018 kg59.465 kg
Aantal EV’s en HEV’s met beheerbijdrage154.136123.232
Beheerbijdrage lithium-ion batterijen€ 3,- € 65,-€ 6,- € 135,-
Fonds beheerbijdrage€ 28.849.196€ 29.201.784
Deel dit artikel:
Verder lezen