Paul Dietz, Algemeen directeur ARN

‘ARN draagt bij aan een betere wereld’

Sinds 18 april 2022 is Paul Dietz Algemeen directeur bij ARN. “Er gebeurt veel bij ARN. Het is een organisatie om trots op te zijn. De lijst met activiteiten en projecten is best lang, dus dat vraagt ook om overzicht. Om die reden heb ik samen met het team focus aangebracht. Elke activiteit moet bijdragen aan de kerntaak. Als een activiteit niet bijdraagt aan de verantwoorde recycling van voertuigen en autobatterijen, dan doen we het niet.”

Inhoudsopgave

Mede door de overdracht van de post shredder technology (PST)-fabriek aan de markt, in maart 2020, is de weg voor ARN vrijgemaakt om zich weer volledig te richten op de kerntaak: een bijdrage leveren aan de recyclingprestatie. Paul Dietz: “Ik zie het als een belangrijke uitdaging om als organisatie weer meer extern gericht te worden. In 2022 hebben we nadrukkelijk de banden met de keten aangehaald, vooral met importeurs en autodemontagebedrijven.”

De overdracht van de PST-fabriek aan een marktpartij is goed verlopen. “Het is wel bijzonder dat het niet langer je directe collega’s zijn die aan de andere kant van de tafel zitten”, zegt Paul erover. “Er treedt ook een verzakelijking op; dat was in het begin voor beide partijen best even wennen. Inmiddels werken we ook in de nieuwe constellatie goed samen. Er is veel vertrouwen over en weer.”

Paul Dietz heeft direct na zijn aantreden tientallen bedrijven persoonlijk bezocht.

KwaliteitsZorg Demontage wordt de norm

“Bij mijn aantreden heb ik enkele tientallen bedrijven bezocht”, vervolgt Paul. “We hebben uit deze gesprekken de rode draden gehaald. Vanuit de autodemontagebedrijven wordt het onderwerp ‘gelijk speelveld’ met nadruk genoemd. Vanuit de importeurs wordt regelmatig gevraagd naar de kwaliteit van demontage van de gehele markt. Samen met de RDW, RAI Vereniging, BOVAG, Stiba en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we gekeken naar een mogelijke aanpak. Zo willen we KwaliteitsZorg Demontage (KZD) onderdeel maken van de erkenningsregeling van de RDW. Hiermee voorkomen we dat demontagebedrijven die zich niet aan de regels houden voor duurzame autodemontage, op prijs kunnen concurreren met bedrijven die hun zaken wél op orde hebben. Bedrijven die hieraan niet kunnen óf willen voldoen, doen dan simpelweg niet meer mee. Ik verwacht dat dit een kansrijke oplossing is voor in elk geval een deel van het probleem. Het ministerie heeft positief gereageerd op ons initiatief. Dit is een aansprekend voorbeeld van een eenvoudige en tegelijkertijd overkoepelende oplossing voor een gezamenlijke doelstelling.”

“Nederland loopt, met ARN als uitvoeringsorganisatie, voorop in autorecycling”

Paul Dietz, Algemeen directeur ARN

ARN heeft duidelijke regels

“Nederland loopt, met ARN als uitvoeringsorganisatie, voorop in autorecycling”, stelt Paul. “We hebben een professioneel netwerk waarin alle importeurs meedoen, we kunnen gebruikmaken van een unieke fabriek én we behalen als keten mooie recyclingcijfers. Dat is iets waar we met elkaar trots op mogen zijn, maar ook zuinig mee om moeten gaan.”

In 2023 gaan nieuwe EU-verplichtingen gelden voor autobatterijen en in 2024 voor de recycling van afgedankte auto’s. Dat betekent dat de regels die aan de basis staan van de activiteiten van ARN gaan veranderen. “ARN heeft duidelijke regels nodig om deze activiteiten goed uit te kunnen voeren. Waar mogelijk voorzien we hiertoe beleidsmakers van de juiste praktijkinformatie. Hoe de nieuwe regels er precies uit komen te zien, is nog onduidelijk. Bekend is wel dat de eisen voor hoogwaardige recycling en hergebruik verder worden aangescherpt. Daarnaast wordt er bij de Europese Commissie over nagedacht of de recycling van tweewielers en trucks ook aan verplichtingen moet gaan voldoen. Nederland heeft al een netwerk opgebouwd voor scooters met het vrijwillig initiatief van Scooter Recycling Nederland, waarvoor ARN de uitvoering doet.”

Online batterijportaal

Op het gebied van autobatterijen zal ARN komend jaar meer zelf gaan doen. Ieder jaar verdubbelt het aantal batterijen en batterijmodules dat voor inzameling wordt aangemeld. Verdere digitalisering geeft slimme oplossingen hiervoor. Zo wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het online batterijportaal, waarin op basis van het kenteken van de auto alle gegevens van de batterij beschikbaar zullen zijn. Met de snelle groei van de aantallen hybride en elektrische auto’s in het Nederlandse verkeer is de dienstverlening van ARN richting importeurs, retailorganisaties en autodemontagebedrijven voor de inzameling en recycling van batterijen een belangrijk punt van aandacht. “ARN heeft de juiste mensen aan boord die werken aan de recycling van voertuigen en autobatterijen. Samen met alle partners dragen we bij aan een betere wereld.”


Lees hier over de sustainable development goals (SDG’s) die voor ARN de leidraad vormen voor het bereiken van de recyclingprestaties.

Deel dit artikel:
Verder lezen