5 SDG’s staan centraal in het beleid van ARN

Sustainable development goals als leidraad voor onze prestaties

In het ARN Duurzaamheidsverslag rapporteren we langs de lijnen van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Deze kaders maken het organisaties en instellingen mogelijk om op eigen wijze een bijdrage te leveren aan het terugdringen van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Inhoudsopgave

Vijf van deze SDG’s staan centraal in het beleid van ARN:

  • Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
  • Duurzame en betaalbare energie
  • Zorgen voor inclusieve en duurzame economische groei en fatsoenlijke banen
  • Partnerschappen voor de doelen
  • Innovatie en duurzame infrastructuur

Tastbare en hanteerbare begrippen

Als we de aarde ook in de toekomst nog leefbaar willen houden, wordt hergebruik – zowel van grondstoffen als onderdelen van afgedankte auto’s – steeds belangrijker. De vijf door ARN geselecteerde SDG’s helpen ons om de goede keuzes te maken in het streven naar hoogwaardige en verantwoorde autorecycling en autobatterijrecycling in Nederland.

De goals bevatten tastbare en hanteerbare kernbegrippen, zoals economische groei, inclusie, duurzame consumptie- en productiepatronen, duurzame energie en het concept van ‘partnerschap’. Stuk voor stuk kaders die ons bij ARN helpen om de autorecyclingsector te faciliteren en innovatie te stimuleren én versnellen.

Bij elke belangrijke keuze waar we voor staan, stellen we onszelf de vraag hoe de Nederlandse autorecyclingketen bijdraagt aan het hogere doel achter de SDG’s: duurzame ontwikkeling naar een leefbare wereld voor iedereen. Met de SDG’s als leidraad geven we bij ARN inhoud en richting aan onze eigen prestaties.

Samen met onze ketenpartners zetten we ons keer op keer in voor zo optimaal mogelijke key data. Daarbij proberen we onszelf, mede dankzij de laatste technische en wetenschappelijke inzichten, elk jaar te verbeteren. Zo werken we aan een zo hoog mogelijk recyclingpercentage van auto’s, maar ook aan een zo hoog mogelijk recyclingpercentage van autobatterijen. Daarbij zijn we ons terdege bewust van de ‘carbon footprint’ die de gezamenlijke ARN-ketenpartners achterlaten.

Missie ARN

Samen met onze partners streven we naar verantwoorde en hoogwaardige recycling van gemotoriseerde voertuigen en daaruit afkomstige batterijen.

Visie ARN

Recycling van gemotoriseerde voertuigen draagt bij aan de circulaire economie zonder schade voor milieu en leefomgeving. Wat nu nog niet kan, is straks mogelijk.

Deel dit artikel:
Verder lezen