Sterke toename elektrische auto’s vraagt om hoogwaardige recycling

In 2022 is 113.436 kg aan autobatterijen verwerkt

In 2022 is in totaal 113.282 kg aan autobatterijen via ARN voor recycling aangeboden. Dat is minder dan het jaar ervoor, toen 127.537 kg autobatterijen is verwerkt. Dit verschil wordt voor een deel verklaard omdat in 2022 minder complete batterijpakketten (456 ten opzichte van 546 in 2021) maar méér losse batterijmodules (3.411 ten opzichte van 758 in 2021) zijn verwerkt. Deze modules zijn onderdeel van het batterijpakket en zijn dus een stuk lichter dan het totale gewicht van een batterijpakket.

Inhoudsopgave

In 2021 was 11% van alle verkochte personenauto’s volledig elektrisch, zo blijkt uit cijfers van RAI Vereniging. In 2022 steeg dit naar 26%. In Nederland waren er eind 2022 340.583 auto’s met een volledig elektrische aandrijflijn in gebruik. De sterke toename van elektrische auto’s in het Nederlandse verkeer zal ertoe leiden dat ook het aantal autobatterijen dat op een hoogwaardige manier gerecycled dient te worden snel zal groeien.

Producentenverantwoordelijkheid

Autoproducenten en -importeurs zijn verplicht om de aandrijfbatterijen aan het eind van de rit weer terug te nemen. In Nederland heeft een groot aantal auto-importeurs die opdracht uitbesteed aan ARN. ARN zorgt voor de inzameling en verwerking van de batterijen en brengt jaarlijks verslag uit aan de overheid over het aantal ingezamelde batterijen en de recyclingprestatie daarvan.

Afgedankte batterijen

Als een batterij of module wordt afgedankt wordt die bij een dealer of autodemontagebedrijf uit de auto gehaald. Om de veiligheid te borgen gelden hier strikte procedures voor, waaronder het gebruik van de juiste gereedschappen en beschermingsmiddelen. De batterij of module wordt vervolgens aangemeld bij ARN en in de juiste verpakking onder de geadviseerde omstandigheden klaargezet voor transport door een gespecialiseerde vervoerder. In totaal is 105.412 kg transport zekere en 7.870 kg transport onzekere batterijen verwerkt. Voor die laatste categorie moet uit veiligheidsoverwegingen voor het transport gebruik worden gemaakt van speciale verpakkingen.

113.282 kg batterijen gerecycled in 2022

Op deze manier is er in 2022 via ARN 113.282 kg aan lithium-ion batterijen gerecycled (127.537 kg in 2021). Hiervan is het overgrote deel (86.018 kg) via batterijrecyclingbedrijven gerecycled. Een jaar eerder lag was dit 59.465 kg. De overige 27.264 kg is in aanmerking gekomen voor ‘second use’-toepassingen, in de vorm van bijvoorbeeld stationaire energieopslag. Dat is aanzienlijk minder dan de 68.072 kg die in 2021 via deze route voor second use toepassingen in aanmerking zijn gekomen. Als gevolg van technologische ontwikkelingen en nieuwe regelgeving zal de vraag naar second use batterijen naar verwachting in de komende jaren verder afnemen.

Second use of recycling

Batterijen die nog goed genoeg zijn, kunnen via een gespecialiseerd bedrijf in Nederland een tweede leven krijgen. Andere batterijen gaan naar een gespecialiseerd batterijrecyclingbedrijf binnen Europa, dat de schaarse grondstoffen zoals kobalt en nikkel terugwint. Op die manier komen de grondstoffen uit een afgedankte batterij beschikbaar voor hergebruik in een nieuwe batterij.

*   De behaalde recyclingprestatie van batterijrecycling in 2022 is ten tijde van de publicatie van dit Duurzaamheidsverslag nog niet bekend. In het derde kwartaal van 2023 volgt hierover een nieuwsbericht.

Deel dit artikel:
Verder lezen

Sustainable Development Goals

Voor het vijfde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van dit artikel.

SDG_07_Colour
SDG_07_Colour
SDG_08_Colour
SDG_08_Colour
SDG_09_Colour
SDG_09_Colour
SDG_12_Colour
SDG_12_Colour
SDG_17_Colour
SDG_17_Colour