Rapportage aan de overheid

De Ecotest geeft inzicht in de prestaties van verwerkers

Als ARN gaat samenwerken met een nieuwe verwerker, bijvoorbeeld voor de verwerking van autobatterijen, wordt er vooraf een zogeheten Ecotest uitgevoerd. Deze test geeft inzicht in de prestaties van de verwerker.

Inhoudsopgave

De Ecotest is een op Life Cycle Analysis gebaseerde methodiek, waarmee specifiek wordt gekeken naar de recycling efficiency en de CO₂-uitstoot van het verwerkingsproces. De uitkomsten van de onafhankelijke Ecotest geven ARN zicht op de recyclingverklaring van de verwerker en inzicht in de energieconsumptie van het proces. Zo kan de jaarlijkse rapportage van ARN aan de overheid over de behaalde recyclingprestatie goed worden onderbouwd.

Recycling-efficiency en CO₂-footprint

“De Ecotest is ontwikkeld om inzicht te krijgen en is een middel om de prestaties van batterijverwerkers in kaart te brengen”, stelt Janet Kes, batterij & quality assurance manager. “Voor ARN is het van belang dat wij met de gegevens die we onder andere van recyclingbedrijven ontvangen onze jaarlijkse rapportage aan de overheid kunnen maken. De recycling-efficiency is van belang om de rapportage goed te kunnen doen, en de CO₂-footprint van een proces kan, naast de kosten voor verwerking, meewegen in de keuze voor een verwerker. Voor batterijen is het daarom, als we met een nieuwe verwerker willen gaan samenwerken, een harde eis om vooraf een Ecotest te laten uitvoeren.”

Deel dit artikel:
Verder lezen

Sustainable Development Goals

Voor het vijfde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van dit artikel.

SDG_07_Colour
SDG_07_Colour
SDG_08_Colour
SDG_08_Colour
SDG_09_Colour
SDG_09_Colour
SDG_12_Colour
SDG_12_Colour
SDG_17_Colour
SDG_17_Colour