Positief effect Algemeen verbindend verklaring

Recycling- en beheerbijdragen op auto’s verder gedaald in 2022

De recyclingbijdrage voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens was in 2022 € 25,-. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekende dat een daling van € 5,- die mogelijk was dankzij de invoering van de Algemeen verbindend verklaring (Avv) in 2021. De recyclingbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in het bestuur van Stichting Auto Recycling Holding.

Inhoudsopgave

De recyclingbijdrage op auto’s wordt door ARN ingezet om aan de wettelijke verplichting van minimaal 95% autorecycling en hergebruik te voldoen. Alle afgedankte auto’s in Nederland worden duurzaam gerecycled en vrijwel alle restmaterialen worden nuttig toegepast. Autodemontage-, shredder- en recyclingbedrijven hebben in de afgelopen jaren gezamenlijk een recyclingpercentage van zo’n 98% bereikt.

Beheerbijdrage

De recyclingbijdrage laat de afgelopen jaren een sterke daling zien. Dat komt mede door de invoering van de Algemeen verbindend verklaring, die 1 mei 2021 is ingegaan. De recyclingbijdrage geldt daarmee sindsdien ook voor de jaarlijks meer dan 200.000 uit het buitenland geïmporteerde auto’s en lichte bedrijfswagens. Vanaf 1 januari 2023 is de bijdrage vastgesteld op € 22,50.

Beheerbijdragen batterijen

Ook de beheerbijdragen die deelnemende auto-importeurs aan ARN betalen voor inzameling en recycling van Li-ion batterijen uit hybride en vol-elektrische auto’s zijn in 2022 fors omlaag gegaan. De daling bedroeg, afhankelijk van het gewicht van de batterij, circa 50%. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de gemiddelde levensduur van een batterij langer is dan werd verwacht. Er komen daardoor minder en later aandrijfbatterijen terug voor recycling dan waarmee eerder rekening is gehouden. Dat betekent dat de kosten voor inzameling en recycling pas veel later worden gemaakt. Daarnaast kunnen de kosten afnemen doordat niet het volledige batterijpakket wordt vervangen, maar slechts een beperkt aantal batterijmodules. Hoe de toekomstige recyclingkosten zich ontwikkelen is nog ongewis. Dit hangt mede af van het type batterijen dat op de markt wordt gebracht, de mogelijkheden van schaalvergroting en technologische ontwikkelingen.

Deel dit artikel:
Verder lezen

Sustainable Development Goals

Voor het vijfde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van dit artikel.

SDG_07_Colour
SDG_08_Colour
SDG_08_Colour
SDG_09_Colour
SDG_12_Colour
SDG_17_Colour
SDG_17_Colour