Voorbereiding op nieuwe wet- en regelgeving

Groen licht voor de nieuwe batterijverordening

Het jaar 2022 stond in het teken van de voorbereiding op nieuwe wet- en regelgeving voor zowel afgedankte auto’s als autobatterijen. Op dat gebied komen er op korte termijn flinke veranderingen aan. Zo wordt de publicatie van de nieuwe batterijverordening nog dit jaar verwacht.

Inhoudsopgave

Vrijdag 9 december 2022 bereikten het Europees Parlement en de Raad van Europa een voorlopig akkoord om de EU-regels voor batterijen te herzien, rekening houdend met technologische ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen. De overeengekomen regels bestrijken de gehele levenscyclus van batterijen: van ontwerp tot einde levensduur. Ze zullen van toepassing worden verklaard op alle soorten batterijen die in de EU worden verkocht: draagbare batterijen, batterijen voor het starten, verlichten of ontsteken van voertuigen (SLI), batterijen voor transportmiddelen die stroom leveren voor de tractie van wielvoertuigen zoals elektrische scooters en fietsen (LMT), batterijen voor elektrische voertuigen (EV) en industriële batterijen.

“We zullen samen met de batterijrecyclingketen aan de slag moeten om de grotere hoeveelheden afgedankte batterijen die we in de toekomst verwachten goed te kunnen behandelen”

Janet Kes, batterij & quality assurance manager

Batterijrichtlijn vervangt huidige Bbb

Met het in december genomen besluit op Europees niveau is groen licht gegeven voor de nieuwe batterijverordening (Battery regulation), die de huidige richtlijn (Besluit beheer batterijen) zal vervangen. Janet Kes van ARN: “De verwachting is dat de verordening in 2023 zal worden gepubliceerd.” Vervolgens heeft elke lidstaat maximaal twee jaar de tijd om het Europese besluit door te voeren in nationale regelgeving. “Kijkend naar de huidige teksten zal de verordening ook gevolgen hebben voor de Nederlandse situatie en de uitvoering door ARN.”

Kes geeft aan dat er binnen Europa meer grip en behoud van (secundaire) grondstoffen moet komen uit onder andere afgedankte batterijen. Om dit te kunnen monitoren, komt er onder meer een batterijpaspoort en worden de recyclingdoelstellingen aangescherpt. “We zullen samen met de batterijrecyclingketen aan de slag moeten om de grotere hoeveelheden afgedankte batterijen die we in de toekomst verwachten goed te kunnen behandelen. Op dit moment zijn we ons, met de nieuwe regels in het vooruitzicht, er volop op aan het voorbereiden.”

ARN is lid van Eucobat – de Europese vereniging van nationale inzamelsystemen voor batterijen. Via deze vereniging is gesproken met beleidsmakers in Brussel. ARN heeft zich ingezet voor betere definities van remanufacturing (repareren voor zelfde toepassing) en repurposing (hergebruik). Dit omdat deze definities direct verband houden met wie er nu verantwoordelijk is voor de batterij. Als de toepassing van een ingenomen batterij wijzigt, zal ook de verantwoordelijkheid over moeten gaan op degene die het ‘nieuwe’ product op de markt brengt. In de nieuwe verordening staan nu definities die daarvoor zorgen.

Opslaan van batterijen

Voor het opslaan van lithiumbatterijen is de huidige regelgeving onvoldoende duidelijk. Al even wordt er daarom gewerkt aan de PGS37 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) met daarin regels voor de opslag van lithiumbatterijen. Hoewel die in 2022 verwacht werd, is de publicatie uitgesteld naar 2023. In wetgeving zal naar de PGS37 verwezen worden. In maart 2022 is de PGS37 gepubliceerd voor zienswijzen. Janet Kes: “Ik verwacht dat de PGS37 in 2023 definitief zal zijn.”

ELV Directive

Ook de recycling van auto’s is op Europees niveau onder de loep genomen. De huidige Europese richtlijn voor autowrakken – alweer 23 jaar oud – wordt herzien. Ter voorbereiding op de nieuwe richtlijn van de Europese commissie is er de afgelopen jaren veel input uit de markt gehaald, gecombineerd met onderzoeken om de richting van de regelgeving vast te stellen. Naar verwachting worden de 3R Directive en de ELV-Directive samengevoegd in een nieuwe verordening, waarvan een eerste voorstel dit jaar wordt verwacht. De komst van de verordening zelf zal vermoedelijk nog een kleine twee jaar op zich laten wachten. “De sector heeft tijd nodig om zich aan te passen aan de veranderende wetgeving”, stelt Janet Kes. “Voor ons bij ARN en voor onze ketenpartners is zo’n eerste voorstel al zinvol, omdat het richting geeft.” Tijdens IARC 2022 gaf de Europese Commissie een presentatie over de richting die vermoedelijk wordt aangehouden. “Zo wordt het voor ons wel steeds concreter.”

Belangrijkste doelstelling van de herziening

De drie belangrijkste onderwerpen voor aanpassing van de nieuwe autowrakken regelgeving:

  • verbeteren van de circulariteit onder meer door middel van hogere en hoogwaardigere terugwinning van materialen en de toepassing van meer gerecycled materiaal in nieuwe voertuigen, én het stimuleren van het gebruik van tweedehands onderdelen;
  • verbeteren van de traceerbaarheid van voertuigen binnen en buiten de EU;
  • uitbreiden van de scope naar andere voertuigen.

Hoe kunnen we ons voorbereiden op deze nieuwe regelgeving?

ARN staat goed voorgesorteerd voor zowel de verwachte nieuwe wet- en regelgeving voor auto’s als voor batterijen. Janet Kes: “Er komt voor auto’s en EV-batterijen inderdaad van alles aan en daar gaan we ons samen met de recyclingketen op voorbereiden. Maar wat er ook van ons wordt verwacht, we zullen het samen met de markt moeten doen.”

Deel dit artikel:
Verder lezen