ARBO, RI&E

Kwaliteit en goed werkgeverschap

ARN staat voor goed werkgeverschap. Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Daarom hebben we onder meer een arbobeleid waarin is voorzien in een goede risico-inventarisatie en evaluatie, een ziekteverzuimbeleid, BHV’ers, een preventiemedewerker en de mogelijkheid om deel te nemen aan periodiek medisch onderzoek. Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid en het werkgeluk van medewerkers. Wat weer voor minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit zorgt.

Inhoudsopgave

De basis voor een arbobeleid wordt gevormd door een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak. Dit zijn dan ook de belangrijkste verplichtingen uit de Arbowet. Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E. Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of de organisatie.

Preventiemedewerker

Bij ARN is de preventiemedewerker verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie en -evaluatie op kantoor. Vanuit preventieperspectief richten we ons daarbij op een prettige, maar zeker ook veilige werkomgeving voor de werknemers. Zo is er geïnvesteerd in ergonomisch en verantwoord kantoormeubilair en zijn er in de inrichting veranderingen doorgevoerd die de kantooromgeving tot een prettige plek maken om naartoe te komen. Ook is de preventiemedewerker alert op zaken zoals losliggende kabels en andere obstakels die een risico vormen voor bijvoorbeeld struikelen en uitglijden. Onlangs is de RI&E getoetst, waarna het plan van aanpak iets is aangepast. Ook is er een aantal kleine aandachtspunten gesignaleerd waarmee we bij ARN in 2023 actief aan de slag gaan.

Medewerkers hebben budget gekregen om thuiswerkvoorzieningen aan te kunnen aanschaffen.

Periodiek medisch onderzoek

Naast RI&E gebeurde er in 2022 meer op het gebied van goede arbeidsomstandigheden. Zo kwam er voor medewerkers van ARN een budget voor thuiswerken, waarmee zij thuiswerkvoorzieningen kunnen aanschaffen. Denk aan een bureaustoel of een bureau. Daarnaast hebben medewerkers de mogelijkheid gekregen om een periodiek medisch onderzoek te laten uitvoeren.

Marco van de Goor, manager Finance & Control: “Het gaat om een preventieve tussentijdse check om te kijken hoe het met je gezondheid is gesteld. Zo kijken ze naar je hartslag en bloedwaarden en vragen ze of je stress ervaart. Daarnaast nemen ze de werk-privébalans en je leefstijl met je door en mag je een conditietest doen. Er is door veel medewerkers gebruikgemaakt van het PMO, en de reacties waren louter positief. Uiteraard is het niet verplicht en omdat we een relatief klein team zijn, ontvangt ARN geen rapportage. Je doet deze check dus echt voor jezelf.”

“Er is door veel medewerkers gebruikgemaakt van de preventieve tussentijdse check en de reacties waren erg positief”

Marco van de Goor, manager Finance & Control ARN

Prettige werkomgeving

Voor sommigen was na langere tijd volledig thuiswerken tijdens de coronacrisis de stap om weer naar kantoor te gaan wat groter. Naast een hybride regeling (deels thuis en deels op kantoor werken) is het kantoor in Breukelen zo ingericht dat het meer een ontmoetingsplek is geworden. Zo is er onder meer een professioneel dartbord gekomen, waar vooral tijdens de lunchpauze fanatiek gebruik van wordt gemaakt. Er is een open kantoorruimte gecreëerd met veel groen, mede om het geluid te dempen. Ook staan er op de statafels altijd vers fruit en snoepgroente voor het grijpen.

In- én externe vertrouwenspersoon

Marco van de Goor: “Medewerkers kunnen gebruikmaken van de interne vertrouwenspersoon of ervoor kiezen om contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon. De aanleiding om ook een externe vertrouwenspersoon aan te stellen, waren publicaties aan het begin van 2022 over grensoverschrijdend gedrag bij andere organisaties. ARN staat voor een veilige werkomgeving en medewerkers moeten zich ook daadwerkelijk veilig voelen. De externe vertrouwenspersoon is er niet alleen voor medewerkers, maar ook voor de leden van de raad van commissarissen en het bestuur. Voor zover we weten is hier in 2022 geen gebruik van gemaakt. Daarnaast hebben we de meldingsprocedure aangescherpt en intern gecommuniceerd.”

Bedrijfsauto’s

ARN hanteert voor bedrijfsauto’s het uitgangspunt dat deze elektrisch moeten zijn aangedreven, tenzij de aard van het werk een elektrische auto uitsluit. Directie en MT van ARN rijden inmiddels in (volledig) elektrische auto’s en dat geldt op termijn ook voor de overige bedrijfsauto’s.

Deel dit artikel:
Verder lezen

Sustainable Development Goals

Voor het vijfde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van dit artikel.

SDG_07_Colour
SDG_08_Colour
SDG_08_Colour
SDG_09_Colour
SDG_09_Colour
SDG_12_Colour
SDG_17_Colour