Medewerkers motivatieonderzoek

Mensen werken graag bij ARN!

Eind 2022 heeft ARN een medewerkers motivatieonderzoek laten uitvoeren. We kregen van onze medewerkers gemiddeld een 8 als waardering en scoorden op geen enkel onderdeel gemiddeld een onvoldoende. Resultaten waar we erg trots op zijn. Natuurlijk is er ook een aantal aandachtspunten waarmee we in 2023 aan de slag gaan.

Inhoudsopgave

Een medewerkers motivatieonderzoek is een goede manier om te meten hoe het met de medewerkers gaat. Volgens onderzoeksbureau MonitorGroep produceren tevreden en gelukkige medewerkers 21% meer, zijn ze 37% minder ziek en blijven ze gemiddeld twee jaar langer bij een organisatie werken. Aan het onderzoek, dat plaatsvond in oktober 2022, namen zo’n twintig medewerkers van ARN deel. Half december werden de resultaten bekendgemaakt.

Het vertrouwen in elkaar bij ARN is groot.

Afwisseling in het werk scoort hoog

Manager communicatie Martijn Boelhouwer: “Nagenoeg iedereen is trots om bij ARN te werken, is blij met zijn of haar baan én heeft het gevoel bij de organisatie te passen. Het vertrouwen in elkaar is bovendien groot.” De gemiddelde waardering is gestegen van een 7,3 naar een 8. “Als verantwoordelijke voor de communicatie van ARN doet het mij goed dat de waardering voor de communicatiemiddelen een 8 krijgt. De uitschieter is echter ‘afwisseling in het werk’, dat met een 9,3 het hoogst scoort. Op de voet gevolgd door de 9,1 die ARN krijgt voor de thuiswerkmogelijkheden. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is thuiswerken ‘normaal’ geworden en nu de regels versoepeld zijn, werken we hybride. Dat wil zeggen: gedeeltelijk thuis en op kantoor. In de praktijk zijn de meeste mensen gemiddeld 2 à 3 dagen op kantoor in Breukelen en, afhankelijk van de contracturen, de rest van de dagen thuis.”

“Nagenoeg iedereen is trots om bij ARN te werken, is blij met zijn of haar baan én heeft het gevoel bij de organisatie te passen”

Martijn Boelhouwer, manager communicatie

Wat verder opvalt is dat ARN volgens de medewerkers op een aantal gebieden stappen vooruit heeft gezet. Vooral de duidelijkheid van de doelen en de eigen bijdrage aan het behalen ervan scoren. De introductie van het A3-jaarplan door Algemeen directeur Paul Dietz en de bijdrage van het hele team aan de uitvoering ervan heeft hierin ongetwijfeld een rol gespeeld. In dit jaarplan staan de belangrijkste activiteiten voor komend jaar genoemd en is vastgelegd wat de beoogde resultaten zijn. Ook de bekendheid met de doelstellingen van ARN, de bijdrage van de afdeling aan het behalen ervan en het eigen functioneren hierbij scoren hoog.

Hier gaan we mee aan de slag!

Martijn Boelhouwer: “Hoewel we op de belangrijkste onderdelen goed scoren, zijn er natuurlijk ook verbeterpunten.” Zo geven mensen aan, evenals bij het voorgaande onderzoek in 2021, dat de werkdruk hoog is: 67% zegt taken minder goed uit te voeren dan wenselijk vanwege tijdgebrek. Ongeveer de helft van de respondenten laat weten dat er werk blijft liggen. “Hiermee gaan we zeker aan de slag. We zien mogelijkheden voor een verbeterslag door het werk meer planmatig aan te pakken. Door zaken nog strakker te organiseren en te automatiseren ontstaat meer overzicht en worden kaders geboden waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden. Ook het elkaar aanspreken op afspraken verdient blijvende aandacht.”

Opvallend is verder de relatief lage score voor de gevoelde waardering voor het werk dat wordt gedaan. Datzelfde punt kwam ook in het vorige onderzoek naar boven. Om dat te verbeteren is inmiddels een maandelijkse borrel geïnitieerd waar steeds iemand een podium krijgt om te vertellen waar hij of zij mee bezig is. “Ook gaan we meer samen onze successen en behaalde mijlpalen vieren én gaan we elkaar stimuleren om een ander te complimenteren of een attentie te sturen.”

ARN staat voor:

  1. Een veilige en open cultuur
  2. Practice what you preach
  3. Gelegenheid voor teambuilding
  4. Een gezonde werk-privébalans

We zorgen voor:

  1. Moderne arbeidsvoorwaarden
  2. Opleiding en ontwikkelmogelijkheden o.b.v. talent
  3. Basiskennis ARN en aansluiting op praktijk
  4. Goede interne communicatie
  5. Informatieve en gezellige bijeenkomsten
Deel dit artikel:
Verder lezen

Sustainable Development Goals

Voor het vijfde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van dit artikel.

SDG_07_Colour
SDG_08_Colour
SDG_08_Colour
SDG_09_Colour
SDG_09_Colour
SDG_12_Colour
SDG_17_Colour