Key project 2022

Overdracht droogleginstallaties

Nadat ARN ruim 20 jaar geleden het initiatief nam om aangesloten autodemontagebedrijven een droogleginstallatie in bruikleen te geven, is in 2022 het project ‘eigendomsoverdracht droogleginstallatie’ van start gegaan. Met als doel: het eigendom van de installaties over te dragen aan de gebruikers.

Inhoudsopgave

Oorspronkelijk was het de bedoeling om al in januari 2022 te starten met de eigendomsoverdracht. Om een gedegen overdracht naar het autodemontagebedrijf mogelijk te maken, hebben we bij ARN iets langer de tijd genomen voor de uitrol van het project. In deze voorbereidingsfase is goed nagedacht over de randvoorwaarden van de eigendomsoverdracht. Ook hebben we de omgevingsdiensten bij het project betrokken, waarbij informatie is uitgewisseld over de tankkeuringen. In het tweede kwartaal is het project feitelijk gestart en zijn autodemontagebedrijven bezocht en geïnformeerd over het voorstel.

Goed werkende installatie

De complete droogleginstallatie inclusief toebehoren, waaronder de tankinstallatie en het leidingenwerk, wordt overgedragen. Dat geldt ook voor de airco-apparatuur en de apparatuur voor het neutraliseren van airbags en gordelspanners. Uitgangspunt bij de overdracht is een goed werkende installatie die voldoet aan huidige wet- en regelgeving. Eventuele gebreken of tekortkomingen worden op kosten van ARN gerepareerd. Naast de overdracht van de complete droogleginstallatie, die een economische waarde vertegenwoordigt, ontvangen autodemontagebedrijven een vergoeding voor service en onderhoud.

Reserveonderdelen

Tijdens de gesprekken die we voerden met autodemontagebedrijven is de vraag naar reserveonderdelen naar voren gekomen. Op verzoek van ARN hebben de leveranciers van de droogleginstallaties vervolgens bevestigd dat er reserveonderdelen beschikbaar zijn. Er zijn volgens hen geen problemen te verwachten mochten er onderdelen vervangen moeten worden. Deze reactie heeft de zorg op dit punt van de betrokken ondernemers kunnen wegnemen.

Het vervolg

Na de eigendomsoverdracht kan het autodemontagebedrijf zelf keuzes maken over de wijze waarop service en onderhoud aan de installatie worden uitgevoerd. ARN blijft de inzameling van de vloeistoffen regelen.

In 2022 zijn 168 ondernemers akkoord gegaan met de overdracht en zijn er 62 installaties feitelijk overgedragen. In 2023 zullen naar verwachting alle 175 installaties zijn overgedragen.

Deel dit artikel:
Verder lezen

Sustainable Development Goals

Voor het vijfde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van dit artikel.

SDG_07_Colour.jpg
SDG_08_Colour.jpg
SDG_08_Colour.jpg
SDG_09_Colour.jpg
SDG_09_Colour.jpg
SDG_12_Colour.jpg
SDG_12_Colour.jpg
SDG_17_Colour.jpg