ISO 9001

ARN behaalt ISO 9001-certificering

De ISO 9001-norm maakt de kwaliteit waar een organisatie en haar diensten voor staan zichtbaar. In november 2022 vond er een audit plaats door een extern certificeringsbedrijf, waarna ARN begin 2023 de ISO 9001-certificering ontving. Dit kwaliteitsmanagementsysteem wordt wereldwijd erkend.

Inhoudsopgave

Marco van de Goor, manager Finance & Control: “Hoewel we dit wel van onze leveranciers vragen, voldeden we bij ARN zelf nog niet aan de ISO 9001-certificering. Een paar jaar geleden hebben we daarom in het managementteam besloten dat we naast de financiële ook de operationele processen wilden gaan toetsen om zo de kwaliteit te borgen.”

In 2021 en 2022 is er daarom binnen ARN gewerkt aan de opzet en uitrol van een kwaliteitsmanagementsysteem. Daarmee kunnen de risico’s en kansen van de operationele processen in beeld worden gebracht, om deze beter te kunnen volgen en waar nodig bij te sturen. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van de recyclingprestatie en de klachtenregistratie. Dit kwaliteitsmanagementsysteem is beoordeeld door een ISO audit-organisatie. Begin 2023 ontving ARN de ISO 9001-certificering. Marco van de Goor: “De ISO 9001-norm helpt ons om de kwaliteit die wij leveren samen met onze ketenpartners op een hoog niveau te houden.”

De ISO 9001-certificering

Het certificaat is geldig voor:

  • het geven van uitvoering aan de productenverantwoordelijkheid van importeurs van in Nederland geregistreerde auto’s en autobatterijen door middel van een landelijk inname- en verwerkingssysteem;
  • het in stand houden en onderhouden van een landelijk dekkend netwerk van autodemontagebedrijven;
  • het contracteren van inzamel- en verwerkingsbedrijven voor de gedemonteerde afvalstoffen uit autowrakken;
  • het monitoren van de autowrakken en de afvalstoffen daaruit in de gehele recyclingketen;
  • het innen van de recyclingbijdrage voor auto’s en de beheerbijdrage autobatterijen in Nederland;
  • de verslaglegging hierover aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Deel dit artikel:
Verder lezen

Sustainable Development Goals

Voor het vijfde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van dit artikel.

SDG_07_Colour
SDG_08_Colour
SDG_08_Colour
SDG_09_Colour
SDG_09_Colour
SDG_12_Colour
SDG_17_Colour
SDG_17_Colour