Tevredenheidsonderzoek auto-importeurs

Hoge waardering voor uitvoeren auto- en autobatterijrecycling

In 2022 heeft ARN onderzoek gedaan naar de ervaringen met en tevredenheid over autorecycling en batterijrecycling onder importeurs. Het gemiddelde cijfer dat de respondenten gaven is een 8,4. ARN heeft een belangrijk deel van de verbeterpunten al in het lopende jaar gerealiseerd.

Inhoudsopgave

De waardering van importeurs voor ARN is hoog. De deelnemers aan het onderzoek gaven aan bekend te zijn met de verplichtingen uit Besluit beheer batterijen (Bbb). De bekendheid met de ‘terugnameplicht afgedankte batterijen’ is het laagst. Een op de drie respondenten geeft aan dat dealers niet of te weinig bekend zijn met de activiteiten van ARN, en iets meer dan de helft van de respondenten heeft behoefte aan extra informatie.

Er is vooral behoefte aan informatie over de volgende onderwerpen:

  • Terugkoppeling over ingezamelde batterijen
  • Informatie naar het dealernetwerk
  • Eenvoudige portal voor het aanmelden van batterijen
  • Meer inzicht over de status van inzameling en recycling
  • Regelmatiger contact met ARN

Online batterijportaal in 2022 gerealiseerd

ARN neemt de aanbevelingen die in het onderzoek zijn genoemd ter harte. Zo is het batterijportaal voor het aanmelden van batterijen in 2022 gerealiseerd. Verkoop- en onderhoudsbedrijven kunnen via het online batterijportaal autobatterijen aanmelden. Ook auto-importeurs kunnen een account aanmaken om op deze manier voor hun merk(en) inzicht te krijgen in de batterij-aanmeldingen.

Meer informatie voor dealerbedrijven

Ook met de overige aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen is ARN aan de slag gegaan. Zo geven we in samenspraak met importeurs invulling aan de behoefte om de dealers beter te informeren over het proces en de status van de ingezamelde autobatterijen. Hiervoor is vorig jaar onder andere een themabijeenkomst over (auto)batterijen georganiseerd.

In 2023 worden de ervaringen van de importeurs en hun retail organisaties met het nieuwe online batterijportaal in kaart gebracht.

Deel dit artikel:
Verder lezen

Sustainable Development Goals

Voor het vijfde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van dit artikel.

SDG_07_Colour
SDG_07_Colour
SDG_08_Colour
SDG_08_Colour
SDG_09_Colour
SDG_09_Colour
SDG_12_Colour
SDG_12_Colour
SDG_17_Colour
SDG_17_Colour