Uitvoering opdracht klanten

Regels voor recycling afgedankte auto’s en batterijen

ARN heeft in totaal 150 miljoen kg autowrakken ingezameld. Via het ARN Beheerplan zijn in 2021 een kleine 130 ton aan aandrijfbatterijen en modules ingezameld.

Inhoudsopgave

Voor de invulling van deze opdracht werkt ARN samen met de auto- en batterijrecyclingketen. Deze bestaat uit autodemontage-, inzamel-, recycling- en shredderbedrijven en tussenhandelaren. ARN regelt daarnaast de inzameling van batterijen bij autobedrijven.

Besluit beheer autowrakken

Sinds mei 2021 geldt voor de invulling van de verplichtingen rondom het besluit beheer autowrakken een Algemeen verbindend verklaring (Avv). Dat betekent dat alle importeurs van voertuigen die onder het Besluit beheer autowrakken (Bba) vallen (personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen met een gewicht van hooguit 3.500 kg) verplicht meedoen aan het collectieve systeem van ARN. Een van de verplichtingen is de afdracht van een recyclingbijdrage. Deze bedroeg in 2022 € 25,- per voertuig.

De verplichting tot afdracht is vastgelegd in de Wegenverkeerswet, die voorschrijft dat in het geval van een Avv een kentekenbewijs voor een voertuig niet kan worden afgegeven zonder betaling van de recyclingbijdrage. Voor de Versnelde Kenteken Registratie (VKR)-erkenning is het hebben van een contract met ARN voor afdracht van de recyclingbijdrage toegevoegd aan de voorwaarden van een VKR-erkenning. In 2022 zijn op deze wijze verschillende nieuwe contracten afgesloten met voertuigimporteurs. Voor auto’s die individueel worden geïmporteerd (meestal gebruikte auto’s) wordt de recyclingbijdrage afgedragen aan de RDW.

Dankzij de Avv is er een waterdicht systeem dat voor iedereen geldt, niemand uitgezonderd.

Waterdicht systeem

Janet Kes, manager quality assurance van ARN: “Met de Avv in combinatie met de samenwerking met de RDW is er een systeem gecreëerd dat ‘freeriders’ uitsluit. Het is een waterdicht systeem dat voor iedereen geldt, niemand uitgezonderd.”

Namens de deelnemende importeurs, deels vertegenwoordigd in de RAI Vereniging, rapporteert ARN aan de overheid over de jaarlijkse recyclingprestatie. Op deze manier levert ARN een bijdrage aan compliance voor haar opdrachtgevers.

Besluit beheer batterijen en accu’s

Producenten en importeurs van (producten met ingebouwde) batterijen en accu’s hebben de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid om afgedankte batterijen en accu’s in te zamelen en te recyclen. Voertuigimporteurs kunnen hiervoor deelnemen aan het ARN Beheerplan. ARN zorgt dan voor de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor startaccu’s en aandrijfbatterijen voor auto’s en regelt de inzameling en recycling van de lithiumbatterijen plus de rapportage aan de overheid. Waar de recycling van afgedankte auto’s (geregeld in Bba) verplicht is via een Avv, is deelname aan het ARN Beheerplan voor autobatterijen momenteel nog op vrijwillige basis.

Verplichtingen rondom batterijen

Janet Kes: “We wijzen nieuwe auto-importeurs die zich bij ons collectieve systeem aansluiten voor auto’s natuurlijk altijd op de verplichtingen rondom de batterijen uit voertuigen.” Voor draagbare batterijen uit voertuigen is Stibat de uitvoeringsorganisatie, voor alle overige batterijen (startbatterijen, 48V-batterijen, mild hybrid-batterijen en aandrijfbatterijen) heeft ARN een collectief systeem. “De meeste importeurs sluiten zich ook voor accu’s en aandrijfbatterijen aan bij ARN. Mochten ze niet aan het ARN Beheerplan mee willen doen dan wijzen we ze erop dat ze het in dat geval zelf goed moeten regelen.”

Verhouding verandert

Voor 2023 verwacht Kes dat er veel nieuwe voertuigen met batterijen op de markt worden gebracht. “De verhouding van voertuigen met batterij ten opzichte van conventionele auto’s neemt toe en daarmee ook de complexiteit van de opgaven en bijbehorende verplichtingen. De grote vraag is hoelang de batterijen meegaan en wanneer ze terug zullen komen. Daarvoor houden we de markt nauwlettend in de gaten. Wij zitten nu op tien tot vijftien batterij-aanmeldingen per dag, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal gaan stijgen.” Het aantal ingezamelde batterijen verdubbelt tot nog toe elk jaar.

Deel dit artikel:
Verder lezen

Sustainable Development Goals

Voor het vijfde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van dit artikel.

SDG_07_Colour
SDG_07_Colour
SDG_08_Colour
SDG_08_Colour
SDG_09_Colour
SDG_09_Colour
SDG_12_Colour
SDG_12_Colour
SDG_17_Colour
SDG_17_Colour